Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2019/2020

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika  26. 9. 2019    
Sladkorna bolezen 11. 10 .2019  
Biologija – Proteus Rezultati
Angleščina

 21. 10. 2019

14. 11. 2019

15. 1. 2020
Nemščina
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 12. 11. 2019
Zeleno pero
Zgodovina  3. 12. 2019
Geografija 11. 12. 2019
Kemija – Preglovo priznanje
Kemija – Kemijski poskusi
Fizika-Stefanovo priz.
Matematika-Kenguru, Vegovo
Ekokviz
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka
EPI Lesepreis
EPI Reading Badge

Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Zdrav dih za navdih
Rezultati

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2018/2019

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika    
Sladkorna bolezen 28.9.2018
  17. 11. 2018
Biologija – Proteus 12.10.2018 30. 11. 2018
Angleščina 15.10.2018
14.11.2018
 17. 1. 2019 20. 11. 2018
Nemščina 12. 3. 2019
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 11. 12. 2018 23. 1. 2018
Zeleno pero  11. 2. 2019
Zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Kemija – Kemijski poskusi Poročilo
Fizika-Stefanovo priz.  Poročilo
Matematika-Kenguru, Vegovo 21. 3. 2019
Ekokviz
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2018/2019
EPI Lesepreis šol. leto 2018/2019
EPI Reading Badge
šol. leto 2018/2019
Angleška bralna značka šol. leto 2018/2019
Nemška bralna značka šol. leto 2018/2019
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2018/2019

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2017/2018

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 28.9.2017    
Sladkorna bolezen    
Biologija – Proteus 30. 11. 2018
Angleščina 15.11.2017 18.1.2018
Nemščina
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 12.12.2017 24.1.2018
Zgodovina 5.12.2017
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Fizika-Stefanovo priz. 16.3.2018
Matematika-Kenguru, Vegovo 15.3.2018 24.4.2018
Ekokviz 7.2.2018
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2017/2018
EPI Lesepreis šol. leto 2017/2018
EPI Reading Badge
šol. leto 2017/2018
Angleška bralna značka šol. leto 2017/2018
Nemška bralna značka šol. leto 2017/2018
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2017/2018

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2016/2017

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 29.9.2016    
Sladkorna bolezen 14.10.2016    
Biologija – Proteus
Angleščina 17.11.2016
Nemščina
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9.12.2016
Zgodovina 1.12.2016 1.2.2017
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Fizika-Stefanovo priz. feb. 2017
Matematika-Kenguru, Vegovo 16.3.2017 22.4.2017
Vesela šola
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2016/2017
EPI Lesepreis šol. leto 2016/2017
EPI Reading Badge
šol. leto 2016/2017
Angleška bralna značka šol. leto 2016/2017
Nemška bralna značka šol. leto 2016/2017
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2016/2017

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2015/2016

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 24.9.2015    
Sladkorna bolezen 16.10.2015    
Biologija – Proteus
Angleščina 30.11.2015 27.1.2016
Nemščina 24.11.2015
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9.12.2015 21.1.2016
Zgodovina 2.12.2015  2.2.2016
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Fizika-Stefanovo priz. 3.2.2016 18.3.2016
Matematika-Kenguru, Vegovo 17.3.2016  16.4.2016
Vesela šola
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2015/2016
EPI Lesepreis šol. leto 2015/2016
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje
šol. leto 2015/2016
Angleška bralna značka šol. leto 2015/2016
Nemška bralna značka šol. leto 2015/2016
Zdrav dih za navdih
 šol. leto 2015/2016

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2014/2015

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 25.9.2014    
Sladkorna bolezen 17.10.2014    
Biologija – Proteus
Angleščina 20.11.2014
Nemščina 15.12.2014
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 4.12.2014
Zgodovina 11.12.2014  3.2.2015
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje 19.1.2015 
Fizika-Stefanovo priz. 11.2.2015  27.3.2015
Matematika-Kenguru, Vegovo 19.3.2015 
Vesela šola
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2014/2015
EPI Lesepreis šol. leto 2014/2015
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje
šol. leto 2014/2015
Angleška bralna značka šol. leto 2014/2015
Nemška bralna značka šol. leto 2014/2015
Področno tekmovanje v orientaciji – POT

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2013/2014

Tekmovanje iz znanja

Šolsko

Regijsko

Državno

Logika

27.9.2013

 

19.10.2013

Sladkorna bolezen

14.10.2013

  9.11.2013
Biologija – Proteus 23.10.2013
Angleščina 21.11.2013
29.1.2014
 
Nemščina 26.11.2013
   
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 4.12.2013
23.1.2014
 
Zgodovina 10.12.2013
11.2.1014
 
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje 27.1.2014
   
Fizika-Stefanovo priz.      
Matematika-Kenguru, Vegovo 20.3.2014
2.4.2014
12. 4. 2014
Vesela šola      
Robotika      
Kaj veš o prometu 9.5.2014
14.5.2014
 
Prežihova bralna značka

šol. leto 2013/2014

EPI Lesepreis šol. leto 2013/2014
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje

šol. leto 2013/2014

Angleška bralna značka

šol. leto 2013/2014

Nemška bralna značka

šol. leto 2013/2014

Področno tekmovanje v orientaciji – POT  
Mladi raziskovalci Koroške

šol. leto 2013/2014

(Skupno 783 obiskov, današnjih obiskov 1)