Črna na Koroškem, 12. 4. 2022

Spoštovani starši!

Sporočamo Vam, da so odprte prijave za obvezne in neobvezne izbirne predmete za učence 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredov za šolsko leto 2022/23.

 


 

Neobvezni izbirni predmeti za učence 4., 5. in 6. razreda

Prijave za za neobvezne izbirne predmete za učence 4., 5. in 6. razredov za šolsko leto 2022/23 so odprte do 22. 4. 2022

Za učence 4., 5., in 6. razreda se v skladu s predmetnikom izvaja tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Učenec izbere do največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Seznam in opisi predmetov, ki jih ponujamo za na voljo na tej povezavi:

Predmet, ki ga učenec izbire je obvezen in ga mora obiskovati. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

 


 

Obvezni izbirni predmeti za učence 7., 8., in 9. razreda

Prijave za obvezne izbirne predmete za učence 7., 8. in 9. razredov za šolsko leto 2022/23 so odprte do 26. 4. 2022.

Za učence 7., 8. in 9. razreda se v skladu s predmetnikom izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na svoje interese.

Seznam in opisi predmetov, ki jih ponujamo za izbiro so na tej povezavi:

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole prijavljeno zadostno število učencev.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Predmet, ki ga učenec izbire je obvezen in ga mora obiskovati. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

Predmetov, ki so enoletni in jih je učenec že obiskoval, si ponovno ne more izbrati.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri učenci in starši skrbno premislite in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom, šolsko svetovalno službo ali učitelji, ki izbirne predmete poučujejo.

Obvestilo o izbiri boste prejeli do konca šolskega leta.

Prijavo uredite v easistentu, kjer najdete podrobna navodila. V kolikor imate težave z dostopom to sporočite na nejc.gerdej@os-crna.si.

Mitja Pranjič, ravnatelj

(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)