V Zdravo šolo OŠ Črna na Koroškem so vključeni vsi učenci šole in in vsi strokovni delavci. Zdrava šola ima 12 ciljev, katerim sledimo tudi mi. V šolskem letu 2022/23 se rdeča nit imenuje – Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.
V okviru rdeče niti smo si zadali različne naloge, s katerimi bi naj učence vzpodbudili k vzgojno-izobraževalnim dejavnostim, ki jih pripravljamo tekom celega leta.

Prednostno se bomo ukvarjali s programi Izboljšanje duševnega zdravja, Več gibanja, Zdrava prehrana, Z vzgojo in izobraževanjem v realnem in digitalnem svetu.

Pripravljali bomo tematske dneve na to temo. Zelo ponosni smo na program Zaščitniki v katerem starejši učenci pomagajo učencem 1. in 2. razreda in jih spremljajo od vstopa v šolo pa vse do konca 2. razreda. So jim v pomoč in jih vzamejo pod osebno zaščito, prav tako pa jim pomagajo pri malici, na dnevih dejavnosti in še drugače ob drugih priložnostih. Po začetku tega programa se je občutno izboljšala klima na šoli in upadlo nasilje med vrstniki. Vezi, ki se stkejo v prvih letih se namreč čutijo še kasneje.

V Zdravi šoli so deležniki ne le učenci, temveč tudi starši in delavci šole. Vse naloge in dejavnosti se namreč prepletajo z življenjem na šoli in doma. Na pomoč nam radi priskočijo zunanji predavatelji, ustanove iz kraja ali širše v regiji. Sodelujemo z NIJZ , z zdravstveno službo, višjo med. sestro A. Horvat, šolsko zobozdravnico, čebelarji iz kraja, pridelovalci hrane itd.

Šola ima oblikovano celostno politiko zdravja, ki je vključena v vzgojni in letni delovni načrt šole.

Zapisala koordinatorica Zdrave šole Sabina Kovačič

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)