EKO ŠOLA 2017/18

OBVESTILO!

V šolskem letu 2017/18 smo kot nekaj let doslej vključeni v nacionalni program EKO ŠOLA.

V tem letu bomo ponovno izvedli nekaj predpisanih projektov, ozaveščevalnih in zbiralnih akcij ter precej drugih dejavnostih, ki se prepletajo z učno snovjo, dnevi dejavnosti…

1.)  Prvo zbiralno akcijo zbiranje starega papirja smo že uspešno izvedli v oktobru. Eno bomo izvedli še spomladi, zato kar še naprej pridno zbirajte star odpaden papir. Vodja akcije je učiteljica Petra Potočnik.

2.) Tudi letos smo se vključili v ekološko-humanitarni projekt – tekmovanje v zbiranju odpadnih plastenk »JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO«. Plastenke se bodo zbirale v spomladanskih mesecih. Zbiranje plastenk bo potekalo v dobrodelne namene – za nakup inkubatorja za eno od slovenskih porodnišnic. Hkrati bo potekalo tudi ustvarjanje in ozaveščanje na področju reciklaže plastične embalaže. Vodja akcije je učiteljica Petra Potočnik.

3.) Tudi v letošnjem letu zbiramo odpadne baterije, kartuše, tonerje, sijalke in zamaške. Izvedli bomo tudi zbiranje ter izmenjavo tekstila in tekstilnih izdelkov. Vodja teh zbiralnih akcij je psihologinja Neža Kos.

4.) V tem šolskem letu poteka EKO BRALNA ZNAČKA, katere vodja je učiteljica Mihaela Goltnik.

5.) Še vedno skrbimo za lasten šolski eko vrt pod vodstvom učiteljic Mihaele Goltnik in Cvete Dimec, ki vodita vrtnarski krožek.

Svoj eko-vrtiček ima tudi podružnična šola Žerjav.

6.) Pod mentorstvom učiteljice Sabine Kovačič bomo tudi letos sodelovali v Eko kvizu za OŠ.

7.) Letos smo ponovno vključeni v »Shemo šolskega sadja in zelenjave«, kjer učenci enkrat tedensko dobijo dodaten obrok sadja ali zelenjave. Vključeni smo tudi v »shemo »mleka«. Izvedli bomo tudi tradicionalen slovenski zajtrk. Vodja je učiteljica Sabina Kovačič.

8.) V Eko akcijski načrt je vključenih še precej drugih dejavnosti: ENO sajenje dreves, Fitkoti, Zdrav življenjski slog, Zaščitništvo, tehniški dan »Promet« in »EKO dan«, projekti »Peš bus« in »Prometna kača«, naravoslovni dan »Zdrav način življenja«, športni dan »Šport Špas«, Vrstniška mediacija… Dejavnosti bomo tekom leta dopolnjevali.

9.) Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) bo po vsej Evropi letos potekal v tednu od 18. 11. do 26. 11. 2016.

Namen ETZO je ozaveščanje in sodelovanje pri zmanjšanju količine odpadkov. Pomembno je, da se prebivalci  seznanijo s preprostimi ukrepi, ki jih lahko sprejmejo v vsakdanjem življenju kot prispevek za zmanjševanje količine odpadkov.

Skozi vse leto se moramo truditi zmanjševati količino odpadkov, ločevati odpadke, spodbujati k ponovni uporabi in predelavi izdelkov.

Letos je poudarke na ponovni uporabi predmetov.

V tednu ETZO-a se pri urah oddelčne skupnosti in tudi pri drugih urah  pogovorite o načinih zmanjševanja odpadkov; kako lahko sami pripomoremo k zmanjševanju odpadkov.  

Poseben poudarek zmanjševanju in ločevanju odpadkov dajmo pri različnih učnih urah ter pri izvedbi naravoslovnega dne »Ustvarjalne delavnice« ter drugih dni dejavnosti.

Na temo zmanjševanja odpadkov lahko ustvarite pri različnih urah tudi različne izdelke, zanimiva likovna dela, literarna dela, ki jih bomo razstavili v šolskih eko kotičkih ali fotografirali.

Vodja ETZO za letošnje šolsko leto je učiteljica Špela Pečnik.

10.) Zadolžitve razrednih eko frajerjev:

– skrb za zadostno prezračevanje učilnic v času odmorov;

– skrb za ugašanje luči, ki bi po nepotrebnem gorele;

– skrb za pravilno ločevanje odpadkov v razredih.

 

Šolski eko tim:

Špela Pečnik, Mihaela Goltnik , Petra Potočnik, Neža Kos, Sabina Kovačič.

V posameznih dejavnostih se povezujemo tudi z našim EKO vrtcem Črna. Koordinatorica je vzgojiteljica Irena Založnik.

 

                                                                    Špela Pečnik, Mihaela Goltnik

                                                                                        Šolski koordinatorici Eko šole

(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1)