Šolska svetovalna služba
Vesna Trop
e-mail: vesna.trop@os-crna.si
 
Barbara Komar, specialna pedagoginja
e-mail: barbara.komar@guest.arnes.si
Natančni delovni plan dela ŠSS je v LDN šole. Na razgovor lahko pridete vsak dan v dopoldanskem času ali v času popoldanskih govorilnih ur. Pri stikih uporabljajte tudi telefon, faks in e-mail. Šolska svetovalna služba izvaja svetovanje staršem in roditeljske sestanke.

 

Specifične naloge šolske svetovalne službe:
VESNA TROP:
 • svetovalno delo v enotah vrtca;
 • vpis šolskih novincev;
 • individualno in skupinsko svetovanje učencem, učiteljem in staršem;
 • delo z nadarjenimi učenci;
 • šolska prehrana;
 • subvencioniranje šole v naravi;
 • individualno svetovanje učencem in staršem pri izbiri poklicne poti;
 • individualno in skupinsko svetovanje učencem, staršem in učiteljem;
 • poklicna orientacija osmošolcev pri razrednih urah;
 • vzgojni načrt šole – članica tima.


BARBARA KOMAR:

 • dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami in učencem s specifičnimi učnimi težavami ter svetovanje staršem za domače delo;
 • koordinator učencev s posebnimi potrebami.
(Skupno 918 obiskov, današnjih obiskov 1)