Šolska knjižnica

Poslanstvo šolske knjižnice
Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati pa je prostor za  druženje in preživljanje prostega  časa. Učencem in učiteljem nudi knjige in druge vire, ki omogočajo vsem  članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in nosilcev.
Knjižničar usmerja uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela.
Učenci dosegajo višje nivoje pismenosti, učenja, reševanja problemov ter informacijske in komunikacijske spretnosti, kadar knjižničarji in učitelji delujejo skupaj.


Članstvo
Ob vpisu na OŠ Črna na Koroškem vsak učenec postane  član šolske knjižnice. Prav tako so člani te knjižnice tudi vsi delavci šole. Vpisnine in članarine ni. Uporabnikom knjižnice je vso knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

Čas odprtosti šolske knjižnice

ponedeljek 8.00 – 13.00
torek 8.00 – 13.00
sreda 8.30 – 13.30
četrtek 8.00 – 13.00
petek 8.00 – 12.00

 

Izposoja knjižničnega gradiva
Knjige si uporabniki izposojajo za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati za 14 dni. Knjige za domače branje in bralno značko se ne podaljšujejo. Na dom si lahko učenci izposodijo največ 5 knjig, pri knjigah za referate, seminarske ali raziskovalne naloge pa je skupna omejitev do 8 knjig.
Knjižnično gradivo, ki ga je mogoče uporabljati samo v prostorih knjižnice:
gradivo, ki zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi, periodični tisk,
videokasete,
bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.
Izposojeno gradivo morajo učenci vrniti do konca pouka v tekočem šolskem letu pred podelitvijo spričeval.

Učbeniški sklad
Učenci si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. V učbenike ni dovoljeno pisati. Za poškodovane ali izgubljene učbenike je potrebno plačati ustrezno odškodnino, ki jo določa Pravilnik o učbeniškem skladu.

Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

Odnos do knjižničnega gradiva  
S knjižničnim gradivom morajo uporabniki skrbno ravnati. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano.

Obnašanje v prostorih šolske knjižnice
V knjižnici se morajo učenci primerno obnašati, da ne motijo drugih bralcev. Ob tem pa seveda ne smejo pozabiti na besede, kot so DOBER DAN, NA SVIDENJE, HVALA, PROSIM …

 
Navajanje virov
Na spodnji povezavi imate dostop do navodil kako pravilno navajati virov.
 
 
(Skupno 607 obiskov, današnjih obiskov 1)