Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2023/2024

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 28. 9. 2023 ob 14.00 21. 10. 2023             ob 9.00 11. 11. 2023        ob 9.00
O sladkorni bolezni 13. 10. 2023  ob 13.00 —– 18. 11. 2023 ob 11.00
Biologija – za Proteusovo priznanje 18. 10. 2023 ob 13.00   1. 12. 2023 ob 15.00
Angleščina (8. in 9.) 21. 11. 2023 ob 13.00 ———— 3. 4. 2024 ob 14.00
Slovenščina – za Cankarjevo priznanje (8. in 9.) 28. 11. 2023 ob 13.30 16. 1. 2024 ob 14.00 16. 3. 2024 ob
Slovenščina – Mehurčki (1. do 7.) 3. 4. 2024 ob 13.00 ———- ————
Nemščina (8. in 9.) 16. 11. 2023 ob 13.00 —— 14. 3. 2024 ob 14.00
Geografija (6. do 9.) 14. 11. 2023 ob 13.00   6. 4. 2024 ob 9.00
Zgodovina (8. in 9.) 7. 12. 2023 ob 13.00   7. 3. 2024 ob 14.00
Astronomija 6. 12. 2023     ob 13.30 —– 13. 1. 2024 ob 10.00
Kemija – za Preglovo priznanje (8. in 9.) 15. 12. 2023 23. 3. 2024 11. 5. 2024
Fizika – za Stefanovo priznanje (8. in 9.) 14. 2. 2024     ob 13.00 11. 4. 2024      ob 14.00 18. 5. 2024 ob 10.00
Matematika – Kenguru Vegovo (1. do. 9.) 21. 3. 2024        ob 13.00 4. 4. 2024         ob 14.00 20. 4. 2024 ob 9.00
       
EKO KVIZ      
Lili in Bine Poročilo    
ACM Bober (2. do . 9.) med 6. 11. 2023 8.00 in 17. 11. 2023 19.00   13. 1. 2024 ob 9.00
Vesela šola 6. 3. 2023   10. 4. 2024
Angleška bralna značka – Epi Reading Badge EPI      
Nemška bralna značka – Epi Lesepreis EPI Poročilo    
Zdrav dih za navdih Poročilo    
Turizmu pomaga lastna glava      
Tekmovanje in srečanje mladih raziskovalcev      

 

Tekmovanja iz znanj v šolskem letu 2022/2023

 

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 29. 9. 2022 22. 10. 2022 22. 11. 2022
O sladkorni bolezni 14. 10. 2022 —– 19. 11. 2022
Biologija – za Proteusovo priznanje med 19. in 26. 10. 2022   med 2. 12. in 9. 12. 2022
Angleščina (8. in 9.) 22. 11. 2022 ———— 30. 3. 2023
Slovenščina – za Cankarjevo priznanje (4. do 9.) 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023
Slovenščina – Mehurčki (1. do 3.) 4. 4. 2023 ———- ————
Nemščina (8. in 9.) 17. 11. 2022 —— 23. 3. 2023
Geografija (6. do 9.) 15. 11. 2022 —— 1. 4. 2023
Zgodovina (8. in 9.) 6. 12. 2022   9. 3. 2023
Astronomija 17. 1. 2022 —– 26. 3. 2022
Kemija – za Preglovo priznanje (8. in 9.) 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Fizika – za Stefanovo priznanje (8. in 9.) 15. 2. 2023 (rezultati) 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Matematika – Kenguru Vegovo (1. do. 9.) 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023
EKO KVIZ      
Tekmovanje iz znanja računalništva (Scratch)      
ACM Bober (2. do . 9.) med 7. 11. in 18. 11. 2022    
Vesela šola 8. 3. 2023   12. 4. 2023
Angleška bralna značka – Epi Reading Badge EPI med 27. 3. in 31. 3. 2023 Angleška bralna značka  
Nemška bralna značka – Epi Lesepreis EPI med 20. 3. in 24. 3. 2023    
Zdrav dih za navdih     Rezultati
Turizmu pomaga lastna glava med 7. 3. 2023 in 20. 4. 2023    
Tekmovanje in srečanje mladih raziskovalcev     15. 5. 2023
Tekmovanje Kenguru 16. 3. 2023   16. 3. 2023

 

 

Tekmovanja iz znanj v šolskem letu 2021/2022

 

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 23. 9. 2021 16. 10. 2021 6. 11. 2021
Sladkorna bolezen 15. 10. 2021 —– 20. 11. 2021
Biologija – Proteus 20. 1. 2022   19. 3. 2022
Angleščina (8. in 9.) 11. 11. 2021 ——– 16. 3. 2022
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022
Nemščina 18. 11. 2021 —— 23. 3. 2022
Geografija 16. 11. 2021 —— 2. 4. 2022
Zgodovina 7. 12. 2021 —— 10. 3. 2022
Astronomija 8. 12. 2021   15. 1. 2022
Kemija – Preglovo priznanje 17. 1. 2022 —– 26. 3. 2022
Fizika – Stefanovo priz. 2. 2. 2022 14. 4 .2022 21. 5 .2022
Matematika-Kenguru, Vegovo 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022
EKO KVIZ 21. 1. 2022 11. 3. 2022  
Tekmovanje iz znanja računalništva (Scratch) 13. 1. 2022    
Tekmovanje Bober 15. – 19. 11. 2021    
Vesela šola 8.3.2022    
Nemška bralna značka Rezultati    
Zdrav dih za navdih     Rezultati

 

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2020/2021

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 24. 9. 2020 —– 26. 3. 2021
Sladkorna bolezen 16. 10. 2020 —–  
Biologija – Proteus 9. 3. 2021   16. 4. 2021
Angleščina 8. 3. 2021 – 8.r

15. 3. 2021 – 7.r

29. 3. 2021 – 9.r

 
  1. 4. 2021
  2. 4. 2021

25. 5. 2021

Slovenščina-Cankarjevo priz. 13. 4. 2021   22. 5. 2021
Nemščina 23. 3. 2021 —– 27. 5. 2021
Geografija 18. 3. 2021   24. 4. 2021
Zgodovina 22. 3. 2021   19. 5. 2021
Astronomija 30. 3. 2021    
Kemija – Preglovo priznanje 11. 3. 2021 —– 16. 4. 2021
Fizika-Stefanovo priz.   9. 4 .2021 24. 4. 2021
Matematika-Kenguru, Vegovo 22. 4. 2021   15. 5. 2021
Mehurčki 8. 4. 2021 —– —–
Zeleno pero      
Kemija – Kemijski poskusi     Poročilo
Kemija – Preglovo
Poročilo    
Ekokviz 27. 1. 2021   4. 3. 2021
Robotika      
Kaj veš o prometu  
Prežihova bralna značka  
EPI Lesepreis
 
EPI Reading Badge  
Angleška bralna značka Poročilo
Nemška bralna značka
 
Zdrav dih za navdih
Rezultati

 

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2019/2020

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika  26. 9. 2019    
Sladkorna bolezen 11. 10 .2019    
Biologija – Proteus Rezultati    
Angleščina  21. 10. 2019

14. 11. 2019

15. 1. 2020  
Nemščina      
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 12. 11. 2019    
Zeleno pero      
Zgodovina  3. 12. 2019    
Geografija 11. 12. 2019    
Kemija – Preglovo priznanje      
Kemija – Kemijski poskusi      
Fizika-Stefanovo priz.      
Matematika-Kenguru, Vegovo      
Ekokviz      
Robotika      
Kaj veš o prometu      
Prežihova bralna značka  
EPI Lesepreis  
EPI Reading Badge
 
Angleška bralna značka  
Nemška bralna značka  
Zdrav dih za navdih
Rezultati

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2018/2019

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika      
Sladkorna bolezen 28.9.2018
  17. 11. 2018
Biologija – Proteus 12.10.2018   30. 11. 2018
Angleščina 15.10.2018
14.11.2018
 17. 1. 2019 20. 11. 2018
Nemščina     12. 3. 2019
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 11. 12. 2018 23. 1. 2018  
Zeleno pero  11. 2. 2019    
Zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019  
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje      
Kemija – Kemijski poskusi Poročilo    
Fizika-Stefanovo priz.  Poročilo    
Matematika-Kenguru, Vegovo 21. 3. 2019    
Ekokviz      
Robotika      
Kaj veš o prometu      
Prežihova bralna značka šol. leto 2018/2019
EPI Lesepreis šol. leto 2018/2019
EPI Reading Badge
šol. leto 2018/2019
Angleška bralna značka šol. leto 2018/2019
Nemška bralna značka šol. leto 2018/2019
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2018/2019

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2017/2018

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 28.9.2017    
Sladkorna bolezen      
Biologija – Proteus     30. 11. 2018
Angleščina 15.11.2017 18.1.2018  
Nemščina      
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 12.12.2017 24.1.2018  
Zgodovina 5.12.2017    
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje      
Fizika-Stefanovo priz.   16.3.2018  
Matematika-Kenguru, Vegovo 15.3.2018   24.4.2018
Ekokviz   7.2.2018  
Robotika      
Kaj veš o prometu      
Prežihova bralna značka šol. leto 2017/2018
EPI Lesepreis šol. leto 2017/2018
EPI Reading Badge
šol. leto 2017/2018
Angleška bralna značka šol. leto 2017/2018
Nemška bralna značka šol. leto 2017/2018
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2017/2018

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2016/2017

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 29.9.2016    
Sladkorna bolezen 14.10.2016    
Biologija – Proteus      
Angleščina 17.11.2016    
Nemščina      
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9.12.2016    
Zgodovina 1.12.2016 1.2.2017  
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje      
Fizika-Stefanovo priz. feb. 2017    
Matematika-Kenguru, Vegovo 16.3.2017   22.4.2017
Vesela šola      
Robotika      
Kaj veš o prometu      
Prežihova bralna značka šol. leto 2016/2017
EPI Lesepreis šol. leto 2016/2017
EPI Reading Badge
šol. leto 2016/2017
Angleška bralna značka šol. leto 2016/2017
Nemška bralna značka šol. leto 2016/2017
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2016/2017

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2015/2016

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 24.9.2015    
Sladkorna bolezen 16.10.2015    
Biologija – Proteus      
Angleščina 30.11.2015 27.1.2016  
Nemščina 24.11.2015    
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9.12.2015 21.1.2016  
Zgodovina 2.12.2015  2.2.2016  
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje      
Fizika-Stefanovo priz. 3.2.2016 18.3.2016  
Matematika-Kenguru, Vegovo 17.3.2016    16.4.2016
Vesela šola      
Robotika      
Kaj veš o prometu      
Prežihova bralna značka šol. leto 2015/2016
EPI Lesepreis šol. leto 2015/2016
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje
šol. leto 2015/2016
Angleška bralna značka šol. leto 2015/2016
Nemška bralna značka šol. leto 2015/2016
Zdrav dih za navdih
 šol. leto 2015/2016

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2014/2015

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 25.9.2014    
Sladkorna bolezen 17.10.2014    
Biologija – Proteus      
Angleščina 20.11.2014    
Nemščina 15.12.2014    
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 4.12.2014    
Zgodovina 11.12.2014  3.2.2015  
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje 19.1.2015     
Fizika-Stefanovo priz. 11.2.2015  27.3.2015  
Matematika-Kenguru, Vegovo 19.3.2015     
Vesela šola      
Robotika      
Kaj veš o prometu      
Prežihova bralna značka šol. leto 2014/2015
EPI Lesepreis šol. leto 2014/2015
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje
šol. leto 2014/2015
Angleška bralna značka šol. leto 2014/2015
Nemška bralna značka šol. leto 2014/2015
Področno tekmovanje v orientaciji – POT  

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2013/2014

Tekmovanje iz znanja

Šolsko

Regijsko

Državno

Logika

27.9.2013

 

19.10.2013

Sladkorna bolezen

14.10.2013

  9.11.2013
Biologija – Proteus 23.10.2013    
Angleščina 21.11.2013
29.1.2014
 
Nemščina 26.11.2013
   
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 4.12.2013
23.1.2014
 
Zgodovina 10.12.2013
11.2.1014
 
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje 27.1.2014
   
Fizika-Stefanovo priz.      
Matematika-Kenguru, Vegovo 20.3.2014
2.4.2014
12. 4. 2014
Vesela šola      
Robotika      
Kaj veš o prometu 9.5.2014
14.5.2014
 
Prežihova bralna značka

šol. leto 2013/2014

EPI Lesepreis šol. leto 2013/2014
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje

šol. leto 2013/2014

Angleška bralna značka

šol. leto 2013/2014

Nemška bralna značka

šol. leto 2013/2014

Področno tekmovanje v orientaciji – POT  
Mladi raziskovalci Koroške

šol. leto 2013/2014

 

(Skupno 2.856 obiskov, današnjih obiskov 1)