Tekmovanja iz znanj v šolskem letu 2022/2023

 

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 29. 9. 2022 22. 10. 2022 22. 11. 2022
O sladkorni bolezni 14. 10. 2022 —– 19. 11. 2022
Biologija – za Proteusovo priznanje med 19. in 26. 10. 2022 med 2. 12. in 9. 12. 2022
Angleščina (8. in 9.) 22. 11. 2022 ———— 30. 3. 2023
Slovenščina – za Cankarjevo priznanje (4. do 9.) 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023
Slovenščina – Mehurčki (1. do 3.) 4. 4. 2023 ———- ————
Nemščina (8. in 9.) 17. 11. 2022 —— 23. 3. 2023
Geografija (6. do 9.) 15. 11. 2022 —— 1. 4. 2023
Zgodovina (8. in 9.) 6. 12. 2022 9. 3. 2023
Astronomija 17. 1. 2022 —– 26. 3. 2022
Kemija – za Preglovo priznanje (8. in 9.) 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Fizika – za Stefanovo priznanje (8. in 9.) 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Matematika – Kenguru Vegovo (1. do. 9.) 16. 3. 2023 54. 2023 22. 4. 2023
EKO KVIZ
Tekmovanje iz znanja računalništva (Scratch)
ACM Bober (2. do . 9.) med 7. 11. in 18. 11. 2022
Vesela šola 8. 3. 2023 12. 4. 2023
Angleška bralna značka – Epi Reading Badge EPI med 27. 3. in 31. 3. 2023
Nemška bralna značka – Epi Lesepreis EPI med 20. 3. in 24. 3. 2023
Zdrav dih za navdih
Turizmu pomaga lastna glava med 7. 3. 2023 in 20. 4. 2023
Tekmovanje in srečanje mladih raziskovalcev 15. 5. 2023

 

Tekmovanja iz znanj v šolskem letu 2021/2022

 

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 23. 9. 2021 16. 10. 2021 6. 11. 2021
Sladkorna bolezen 15. 10. 2021 —– 20. 11. 2021
Biologija – Proteus 20. 1. 2022 19. 3. 2022
Angleščina (8. in 9.) 11. 11. 2021 ——– 16. 3. 2022
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022
Nemščina 18. 11. 2021 —— 23. 3. 2022
Geografija 16. 11. 2021 —— 2. 4. 2022
Zgodovina 7. 12. 2021 —— 10. 3. 2022
Astronomija 8. 12. 2021 15. 1. 2022
Kemija – Preglovo priznanje 17. 1. 2022 —– 26. 3. 2022
Fizika – Stefanovo priz. 2. 2. 2022 14. 4 .2022 21. 5 .2022
Matematika-Kenguru, Vegovo 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022
EKO KVIZ 21. 1. 2022 11. 3. 2022
Tekmovanje iz znanja računalništva (Scratch) 13. 1. 2022
Tekmovanje Bober 15. – 19. 11. 2021
Vesela šola 8.3.2022
Nemška bralna značka Rezultati
Zdrav dih za navdih Rezultati

 

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2020/2021

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 24. 9. 2020 —– 26. 3. 2021
Sladkorna bolezen 16. 10. 2020 —–
Biologija – Proteus 9. 3. 2021 16. 4. 2021
Angleščina

8. 3. 2021 – 8.r

15. 3. 2021 – 7.r

29. 3. 2021 – 9.r

  1. 4. 2021
  2. 4. 2021

25. 5. 2021

Slovenščina-Cankarjevo priz. 13. 4. 2021 22. 5. 2021
Nemščina 23. 3. 2021 —– 27. 5. 2021
Geografija 18. 3. 2021 24. 4. 2021
Zgodovina 22. 3. 2021 19. 5. 2021
Astronomija 30. 3. 2021
Kemija – Preglovo priznanje 11. 3. 2021 —– 16. 4. 2021
Fizika-Stefanovo priz. 9. 4 .2021 24. 4. 2021
Matematika-Kenguru, Vegovo 22. 4. 2021 15. 5. 2021
Mehurčki 8. 4. 2021 —– —–
Zeleno pero
Kemija – Kemijski poskusi Poročilo
Kemija – Preglovo
Poročilo
Ekokviz 27. 1. 2021 4. 3. 2021
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka
EPI Lesepreis
EPI Reading Badge
Angleška bralna značka Poročilo
Nemška bralna značka
Zdrav dih za navdih
Rezultati

 

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2019/2020

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika  26. 9. 2019    
Sladkorna bolezen 11. 10 .2019    
Biologija – Proteus Rezultati
Angleščina

 21. 10. 2019

14. 11. 2019

15. 1. 2020
Nemščina
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 12. 11. 2019
Zeleno pero
Zgodovina  3. 12. 2019
Geografija 11. 12. 2019
Kemija – Preglovo priznanje
Kemija – Kemijski poskusi
Fizika-Stefanovo priz.
Matematika-Kenguru, Vegovo
Ekokviz
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka
EPI Lesepreis
EPI Reading Badge
 
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka  
Zdrav dih za navdih
Rezultati

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2018/2019

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika    
Sladkorna bolezen 28.9.2018
  17. 11. 2018
Biologija – Proteus 12.10.2018 30. 11. 2018
Angleščina 15.10.2018
14.11.2018
 17. 1. 2019 20. 11. 2018
Nemščina 12. 3. 2019
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 11. 12. 2018 23. 1. 2018
Zeleno pero  11. 2. 2019
Zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Kemija – Kemijski poskusi Poročilo
Fizika-Stefanovo priz.  Poročilo
Matematika-Kenguru, Vegovo 21. 3. 2019
Ekokviz
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2018/2019
EPI Lesepreis šol. leto 2018/2019
EPI Reading Badge
šol. leto 2018/2019
Angleška bralna značka šol. leto 2018/2019
Nemška bralna značka šol. leto 2018/2019
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2018/2019

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2017/2018

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 28.9.2017    
Sladkorna bolezen    
Biologija – Proteus 30. 11. 2018
Angleščina 15.11.2017 18.1.2018
Nemščina
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 12.12.2017 24.1.2018
Zgodovina 5.12.2017
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Fizika-Stefanovo priz. 16.3.2018
Matematika-Kenguru, Vegovo 15.3.2018 24.4.2018
Ekokviz 7.2.2018
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2017/2018
EPI Lesepreis šol. leto 2017/2018
EPI Reading Badge
šol. leto 2017/2018
Angleška bralna značka šol. leto 2017/2018
Nemška bralna značka šol. leto 2017/2018
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2017/2018

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2016/2017

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 29.9.2016    
Sladkorna bolezen 14.10.2016    
Biologija – Proteus
Angleščina 17.11.2016
Nemščina
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9.12.2016
Zgodovina 1.12.2016 1.2.2017
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Fizika-Stefanovo priz. feb. 2017
Matematika-Kenguru, Vegovo 16.3.2017 22.4.2017
Vesela šola
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2016/2017
EPI Lesepreis šol. leto 2016/2017
EPI Reading Badge
šol. leto 2016/2017
Angleška bralna značka šol. leto 2016/2017
Nemška bralna značka šol. leto 2016/2017
Zdrav dih za navdih
šol. leto 2016/2017

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2015/2016

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 24.9.2015    
Sladkorna bolezen 16.10.2015    
Biologija – Proteus
Angleščina 30.11.2015 27.1.2016
Nemščina 24.11.2015
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 9.12.2015 21.1.2016
Zgodovina 2.12.2015  2.2.2016
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje
Fizika-Stefanovo priz. 3.2.2016 18.3.2016
Matematika-Kenguru, Vegovo 17.3.2016  16.4.2016
Vesela šola
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2015/2016
EPI Lesepreis šol. leto 2015/2016
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje
šol. leto 2015/2016
Angleška bralna značka šol. leto 2015/2016
Nemška bralna značka šol. leto 2015/2016
Zdrav dih za navdih
 šol. leto 2015/2016

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2014/2015

Tekmovanje iz znanja Šolsko Regijsko Državno
Logika 25.9.2014    
Sladkorna bolezen 17.10.2014    
Biologija – Proteus
Angleščina 20.11.2014
Nemščina 15.12.2014
Astronomija
Slovenščina-Cankarjevo priz. 4.12.2014
Zgodovina 11.12.2014  3.2.2015
Geografija
Kemija – Preglovo priznanje 19.1.2015 
Fizika-Stefanovo priz. 11.2.2015  27.3.2015
Matematika-Kenguru, Vegovo 19.3.2015 
Vesela šola
Robotika
Kaj veš o prometu
Prežihova bralna značka šol. leto 2014/2015
EPI Lesepreis šol. leto 2014/2015
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje
šol. leto 2014/2015
Angleška bralna značka šol. leto 2014/2015
Nemška bralna značka šol. leto 2014/2015
Področno tekmovanje v orientaciji – POT

.

Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2013/2014

Tekmovanje iz znanja

Šolsko

Regijsko

Državno

Logika

27.9.2013

 

19.10.2013

Sladkorna bolezen

14.10.2013

  9.11.2013
Biologija – Proteus 23.10.2013
Angleščina 21.11.2013
29.1.2014
 
Nemščina 26.11.2013
   
Astronomija      
Slovenščina-Cankarjevo priz. 4.12.2013
23.1.2014
 
Zgodovina 10.12.2013
11.2.1014
 
Geografija      
Kemija – Preglovo priznanje 27.1.2014
   
Fizika-Stefanovo priz.      
Matematika-Kenguru, Vegovo 20.3.2014
2.4.2014
12. 4. 2014
Vesela šola      
Robotika      
Kaj veš o prometu 9.5.2014
14.5.2014
 
Prežihova bralna značka

šol. leto 2013/2014

EPI Lesepreis šol. leto 2013/2014
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje

šol. leto 2013/2014

Angleška bralna značka

šol. leto 2013/2014

Nemška bralna značka

šol. leto 2013/2014

Področno tekmovanje v orientaciji – POT  
Mladi raziskovalci Koroške

šol. leto 2013/2014

 

(Skupno 1.764 obiskov, današnjih obiskov 1)