… je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo.

OŠ Črna na Koroškem bo tudi letos sodelovala v tej shemi.

Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Na OŠ Črna razdeljujemo dodaten obrok sadja ali zelenjave ob četrtkih in 1x mesečno mleko ali mlečni izdelek.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi,  spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Spremljevalni izobraževalni ukrepi so obvezni del šolske sheme. Za šole so v 6-letni strategiji predvideni naslednji sistemsko organizirani spremljevalni izobraževalni ukrepi:

  • projektne vsebine v okviru šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD);
  • regijska izobraževanja za delavce šole na temo prehrane iz sadja in zelenjave in mleka z vidika kmetijstva in zdravja;
  • šolski vrt (zelenjavni oziroma sadni);
  • didaktični igralni pripomočki, priročniki na temo sadje, zelenjava, mleko in ostali kmetijski/živilski proizvodi;
  • enkraten izobraževalno-promocijski dogodek.

Poleg tega vsaka šola izvaja različne spremljevalne dejavnosti, ki jih opredeli v letnem načrtu izvajanja šolske sheme, ki je v obliki e-vprašalnika in namenjen vrednotenju sheme.  Dejavnosti so usmerjene v izobraževanje otrok o dobrih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi ali preprečevanju zavržkov hrane. Vsaka šola izdela predpisan plakat in ga mora imeti izobešenega na vidnem mestu ob/na vhodu v šolo. Učenci izpolnjujejo E-anketo 2x letno.

Zapisala vodja šolske prehrane Sabina Kovačič

(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)