Tradicionalni slovenski zajtrk v 2013


V petek, 15. novembra 2013, bomo že drugič obeleževali dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bomo s sodelovanjem vrtcev in osnovnih šol letos izvajali že tretje leto zapored. Vabimo, da se projektu ponovno pridružite tudi ostali z različnimi aktivnostmi in tako na ta dan še več pozornosti namenite vsebinam, ki jih izpostavljamo.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo s projektom, kjer sta vključena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije (pobudnica projekta), Inštitutom za varovanje zdravja, Zavodom za šolstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij in GIZ Mlekarstva Slovenije) tudi letos ta dan obeleževalo z aktivnostmi, ki bodo vzpodbujale razmišljanje in delovanje v smeri lokalne samooskrbe ter ozaveščale najširšo javnost o pomenu lokalno pridelane hrane. Med te aktivnosti sodi tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil že dve leti zapored uspešno izveden v vrtcih in osnovnih šolah.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.


Na naši šoli bomo ta zajtrk zaradi športnega dne v petek, imeli v ponedeljek, 18. 11. 2013!(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)